Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών επισκευών

Καβάλα, 16/06/2022
Αριθ. Πρωτ. 1988

Προς:                      Κουμπάρος Αναστάσιος
Εμπορία σιδήρου Γενικοπούλου
Αμυγδαλεώνας Καβάλας
Τηλέφωνο: 2510392211
e-mail: genkoumparou@gmail.com

Θέμα: Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών επισκευών.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε έως την Πέμπτη 23/06/2022 και ώρα 12:00, έγγραφη οικονομική προσφορά για την προμήθεια του θέματος, σύμφωνα με τους όρους της επισυναπτόμενης μελέτης. Σε περίπτωση νομικού προσώπου παρακαλούμε να υποβάλλετε και αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου.

O Γενικός Διευθυντής 
της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

 

Τσακίρης Κωνσταντίνος
Πολιτικός Μηχανικός Μ.Sc.

Μ Ε Λ Ε Τ Η