Ανακοίνωση

Η μείωση της εγγύησης στα 30 ευρώ παρατάθηκε μέχρι τέλος Δεκεμβρίου για όσους καταναλωτές ενημερώσουν τα στοιχεία τους μέχρι τότε.
Η μείωση της εγγύησης στα 30 ευρώ παρατάθηκε μέχρι τέλος Δεκεμβρίου για όσους καταναλωτές ενημερώσουν τα στοιχεία τους μέχρι τότε.