Ανακοίνωση – Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια ρότορα αερισμού για την Ε.Ε.Λ. πόλης Καβάλας

Ανακοινώνεται ότι μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια ρότορα αερισμού για την Ε.Ε.Λ. πόλης Καβάλας», λόγω τοπικής εορτής.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 30/06/2020 ημέρα Τρίτη ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού, στο κτίριο διοίκησης της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., οδός Αγίου Τρύφωνα 14, Τ.Κ. 65201, Καβάλα, με καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών την 10:00 π.μ..