Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας


Η αρχή

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Καβάλας ιδρύθηκε το 1981. Το τότε δημοτικό συμβούλιο της πόλης σε εφαρμογή του Ν. 1069/80, αποφάσισε την ίδρυση της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Η λειτουργία της άρχισε το 1984 με αποκλειστικό αντικείμενο την κατασκευή του χωριστικού δικτύου αποχέτευσης της πόλης και της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων. Ο τομέας της ύδρευσης εξακολουθούσε να εξυπηρετείται από το τμήμα ύδρευσης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Τον Ιούνιο του 1990 εγκαινιάστηκε η Εγκατάσταση Επεξεργασίας  Λυμάτων της Καβάλας και άρχισε να λειτουργεί το δίκτυο αποχέτευσης, ενώ άρχισε η πλήρης λειτουργία της ΔΕΥΑΚ που διαχειριζόταν πλέον και το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης.

Το έργο στο Παληό

Μέχρι τον Ιούνιο του 1998 ολοκληρώθηκε και το δίκτυο αποχέτευσης και η ΕΕΛ στο Παληό  και άρχισε η λειτουργία τους.  Τόσο το δίκτυο και η εγκατάσταση επεξεργασίας στο Παληό, όσο και τα αντίστοιχα έργα της πόλης συνέβαλαν μέσα στα λίγα χρόνια της λειτουργίας τους στην εξάλειψη της ρύπανσης της θάλασσας που επί χρόνια δεχόταν μεγάλο όγκο ανεπεξέργαστων λυμάτων με αποτέλεσμα οι ακτές στα όρια της πόλης να είναι τελείως ακατάλληλες για κολύμβηση.

Ν. Καρβάλη

Από το 1999 στα πλαίσια του σχεδίου “Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ”, οι μέχρι τότε κοινότητες Ν. Καρβάλης και Χαλκερού ενσωματώθηκαν στο δήμο Καβάλας και ως εκ τούτου περιήλθαν στην περιοχή ευθύνης της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Μετά την εκπόνηση των σχετικών μελετών κατασκευάστηκαν στην περιοχή έργα αποχέτευσης και ύδρευσης που χρηματοδοτήθηκαν εξ ολοκλήρου από το πρόγραμμα Ε.Π.Τ.Α. (Ειδικό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης).

Φίλιπποι

Με το Ν. 3852/10 (πρόγραμμα Καλλικράτης) συγχωνεύτηκαν οι Δήμοι Καβάλας και Φιλίππων καθώς και οι αντίστοιχες ΔΕΥΑ τους και η περιοχή ευθύνης της ΔΕΥΑΚ είναι πλέον ο ‘καλλικρατικός’ Δήμος Καβάλας που προέκυψε από τις συγχωνεύσεις.