ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ επιλέξτε το είδος της αίτησης και συμπληρώστε τη φόρμα
Νέα οικοδομήΔιαμέρισμαΕπανασύνδεσηΕργοταξιακή
ΙδιοκτήτηΕνοικιαστή
ΆποροιΑΜΕΑ 80%ΠολύτεκνοιΆνεργοιΤρίτεκνοιΜονογονεϊκή οικ.ΑΜΕΑ 67%
Θα πρέπει να υποβληθεί και σχετική υπεύθυνη δήλωση μέσω της εφαρμογής https://dilosi.services.gov.gr/

ονοματεπώνυμο

έγκυρη διεύθυνση επικοινωνίας

οδός, αριθμός, πόλη

σημερινή ένδειξη για εκκαθάριση

Α.Φ.Μ. αιτούντος

τηλέφωνα επικοινωνίας

Επισύναψη εγγράφων (αρχεία pdf ή jpg)

Συμπληρώστε αν χρειάζεται το κείμενο της αίτησης

Συμπληρώστε αν χρειάζεται το κείμενο της αίτησης

Συμπληρώστε αν χρειάζεται το κείμενο της αίτησης

Συμπληρώστε αν χρειάζεται το κείμενο της αίτησης

Συμπληρώστε αν χρειάζεται το κείμενο της αίτησης

Συμπληρώστε αν χρειάζεται το κείμενο της αίτησης

Συμπληρώστε αν χρειάζεται το κείμενο της αίτησης

Συμπληρώστε αν χρειάζεται το κείμενο της αίτησης

Συμπληρώστε αν χρειάζεται το κείμενο της αίτησης

Συμπληρώστε αν χρειάζεται το κείμενο της αίτησης

Διαγράψτε ή συμπληρώστε τα στοιχεία της αίτησης

Συμπληρώστε ανάλογα το κείμενο της αίτησης

Συμπληρώστε ανάλογα το κείμενο της δήλωσης

Συμπληρώστε αν χρειάζεται το κείμενο της αίτησης

Αποδείξτε ότι είστε άνθρωπος επιλέγοντας Αστέρι.
Αίτηση που αφορά παροχή ύδρευσης - αποχέτευσης υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, εκτός από την περίπτωση δήλωσης ή διαγραφής ενοικιαστή, οπότε υποβάλλεται από τον ενοικιαστή.