ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ επιλέξτε το είδος της αίτησης και συμπληρώστε τη φόρμα*              
  Όπου ζητείται υπεύθυνη δήλωση αυτή θα πρέπει να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή να έχει εκδοθεί μέσω του gov.gr


  Νέα οικοδομήΔιαμέρισμαΕπανασύνδεσηΕργοταξιακή


  ΙδιοκτήτηΕνοικιαστή


  ΆποροιΑΜΕΑ 80%ΠολύτεκνοιΆνεργοιΤρίτεκνοιΜονογονεϊκή οικ.ΑΜΕΑ 67%


  Ονοματεπώνυμο*

  Email*

  έγκυρη διεύθυνση επικοινωνίας

  Διεύθυνση ακινήτου*

  οδός, αριθμός, πόλη

  Ένδειξη υδρομέτρου*

  σημερινή ένδειξη για εκκαθάριση

  Α.Φ.Μ.*

  Α.Φ.Μ. αιτούντος

  Τηλέφωνο   

  τηλέφωνα επικοινωνίας

  Επισύναψη εγγράφων (αρχεία pdf ή jpg <3MB)
  Προσοχή: Αρχείο μεγαλύτερο από 3ΜΒ δεν θα σταλεί.

  Βεβαίωση σύνδεσης με Ο.Κ.Ω.*

  Οικοδομική Άδεια*

  Υπεύθυνη δήλωση Υδραυλικού*

  Λογαριασμός ΔΕΥΑΚ*

  Έντυπο Ε9*

  Αστυνομική ταυτότητα*

  Λογαριασμός ΔΕΥΑΚ*
  Έντυπο Ε9*
  Αστυνομική ταυτότητα*

  Λογαριασμός ΔΕΥΑΚ*
  Ενοικιαστήριο*
  Αστυνομική ταυτότητα*

  Λογαριασμός ΔΕΥΑΚ*
  Υπεύθυνη δήλωση*

  Λογαριασμός ΔΕΥΑΚ*
  Υπεύθυνη δήλωση*

  Βεβαίωση σύνδεσης με Ο.Κ.Ω.*
  Υπεύθυνη δήλωση Υδραυλικού*
  Λογαριασμός ΔΕΥΑΚ*

  Δικαιολογητικά*
  Λογαριασμός ΔΕΥΑΚ*

  Διάγραμμα δόμησης*
  Προϋπολογισμός*

  Λογαριασμός ΔΕΥΑΚ*  Λογαριασμός ΔΕΥΑΚ*
  1η σελίδα φορολογικής δήλωσης*

  Εκκαθαριστικό*

  Πιστοποιητικό απορίας*

  Πιστοποιητικό αναπηρίας*

  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης*
  Πιστοποιητικά σπουδών ή στράτευσης

  Πιστοποιητικό ανεργίας*

  Προς τη ΔΕΥΑ Καβάλας

  Συμπληρώστε αν χρειάζεται το κείμενο της αίτησης

  Προς τη ΔΕΥΑ Καβάλας

  Συμπληρώστε αν χρειάζεται το κείμενο της αίτησης

  Προς τη ΔΕΥΑ Καβάλας

  Συμπληρώστε αν χρειάζεται το κείμενο της αίτησης

  Προς τη ΔΕΥΑ Καβάλας

  Συμπληρώστε αν χρειάζεται το κείμενο της αίτησης

  Προς τη ΔΕΥΑ Καβάλας

  Συμπληρώστε αν χρειάζεται το κείμενο της αίτησης

  Προς τη ΔΕΥΑ Καβάλας

  Συμπληρώστε αν χρειάζεται το κείμενο της αίτησης

  Προς τη ΔΕΥΑ Καβάλας

  Συμπληρώστε αν χρειάζεται το κείμενο της αίτησης

  Προς τη ΔΕΥΑ Καβάλας

  Συμπληρώστε αν χρειάζεται το κείμενο της αίτησης

  Προς τη ΔΕΥΑ Καβάλας

  Συμπληρώστε αν χρειάζεται το κείμενο της αίτησης

  Προς τη ΔΕΥΑ Καβάλας

  Συμπληρώστε αν χρειάζεται το κείμενο της αίτησης

  Προς τη ΔΕΥΑ Καβάλας

  Συμπληρώστε αν χρειάζεται το κείμενο της αίτησης

  Προς τη ΔΕΥΑ Καβάλας

  Συμπληρώστε αν χρειάζεται το κείμενο της αίτησης

  Προς τη ΔΕΥΑ Καβάλας

  Συμπληρώστε αν χρειάζεται το κείμενο της αίτησης

  Προς τη ΔΕΥΑ Καβάλας

  Συμπληρώστε το κείμενο της αίτησης

  Προς τη ΔΕΥΑ Καβάλας

  Συμπληρώστε ανάλογα το κείμενο της αίτησης

  Προς τη ΔΕΥΑ Καβάλας

  Συμπληρώστε ανάλογα το κείμενο της δήλωσης

  Προς τη ΔΕΥΑ Καβάλας

  Συμπληρώστε αν χρειάζεται το κείμενο της αίτησης

  Προς τη ΔΕΥΑ Καβάλας

  Please prove you are human by selecting the tree.

  Αίτηση που αφορά παροχή ύδρευσης - αποχέτευσης υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, εκτός από την περίπτωση δήλωσης ή διαγραφής ενοικιαστή, οπότε υποβάλλεται από τον ενοικιαστή.
  Αίτηση που δεν συνοδεύεται από όλα τα δικαιολογητικά δεν πρωτοκολείται.