Αποκατάσταση βλάβης στη Ν. Καρβάλη

Το Τμήμα Υδρευσης της ΔΕΥΑΚ προχώρησε στην αντικατάσταση περίπου 500 μέτρων αγωγού ύδρευσης στην θέση Ιχθυοτροφεία στην Νέα Καρβάλη. Η παρέμβαση κρίθηκε αναγκαία αφού μολονότι τα συνεργεία της επιχείρησης πραγματοποίησαν το τελευταίο διάστημα τουλάχιστον πέντε επεμβάσεις και ισάριθμες επισκευές στην περιοχή, οι βλάβες και κατά συνέπεια οι απώλειες ήταν τόσο εκτεταμένες, που τελικά η μόνη λύση ήταν η πλήρης αντικατάσταση του προβληματικού τμήματος του δικτύου.

Όπως σε πολλά σημεία του Δήμου έτσι και στη συγκεκριμμένη περιοχή, η παλαιότητα του δικτύου απαιτεί συχνές επεμβάσεις που η ΔΕΥΑΚ φροντίζει στα πλαίσια των δυνατοτήτων της να αποκαθιστά έγκαιρα με ίδια μέσα, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι απώλειες νερού αλλά και η ενόχληση των καταναλωτών από τις συχνές διακοπές, ειδικά κατά τη θερινή περίοδο που πλησιάζει.