ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ανακοινώνει ότι από την Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 20:00 η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Δ.Ε. Φιλίππων επαναλειτουργεί μετά την ολοκλήρωση των αναγκαίων παρεμβάσεων από την αρμόδια Υπηρεσία της για αποκατάσταση της βλάβης που προκλήθηκε στο σύστημα ηλεκτροδότησης.

Δεδομένου ότι αποδέκτης των επεξεργασμένων λυμάτων είναι, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους, η παρακείμενη στην Ε.Ε.Λ. τάφρος Δάτου, που σε μικρή απόσταση συμβάλλει στην τάφρο Φιλίππων η οποία καταλήγει στο ποτάμιο σύστημα Αγγίτη – Στρυμόνα, συστήνεται να μην χρησιμοποιούνται τα επιφανειακά νερά των τάφρων μέχρι νεωτέρας ανακοίνωσης.

Ο Πρόεδρος
της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Νίκος Ξανθόπουλος