ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΟΥΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΙΣΟΒΑΘΜΟΥΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

   Την Τρίτη 8 Μαΐου 2018 και ώρα 11:00, θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο της Διοίκησης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης στην Καβάλα δημόσια κλήρωση, προκειμένου να καθοριστεί η σειρά ισοβαθμούντων υποψηφίων του πίνακα κατάταξης της ειδικότητας ΥΕ Εργατών-τριών Ύδρευσης (κωδ. 109), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 ανακοίνωση της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας. Οι ισοβαθμούντες υποψήφιοι είναι η Χρυσή Φραγγούλη και ο Αθανάσιος Βαρσαμίδης. Με βάση τα αποτελέσματα της κλήρωσης αυτής θα διαμορφωθούν οι τελικοί πίνακες κατάταξης.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται εφόσον το επιθυμούν να παραστούν στη διεξαγωγή της ανωτέρω διαδικασίας.

Επισημαίνουμε δε, ότι από την κλήρωση δεν πρόκειται να μεταβληθεί ο αρχικός πίνακας διοριστέων (1η και 2η θέση).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΦΑΤΖΗΣ