Διοίκηση

Η ΔΕΥΑ Καβάλας διοικείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο, που ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας. Τα μέλη του Συμβουλίου είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου (ένα μέλος από τη μειοψηφία), ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση, ένας εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της Καβάλας, καθώς και δημότες του Δήμου με πείρα και γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της ΔΕΥΑΚ.

Μέλη του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι:

μέλος αναπληρωτής
Κουφατζής Χαράλαμπος, Πρόεδρος Δρακονάκη Ευαγγελία
Παπαδόπουλος Θεόδωρος, Αντιπρόεδρος Δημητριάδης Σπυρίδων
Φιλιππίδης Φίλιππος Φραντζεσκάκη Μαρία
Πετρόπουλος Πέτρος Μπόνιας Ζήσης
Μπόνιας Ζήσης Κόγια Φωτεινή
Τσουρουκίδης Αναστάσιος Καμπάνταη Μαρία
Τσοχαταρίδης Αναστάσιος Νότας Αλέξανδρος
Τσοχαταρίδης Χρήστος Σταυρίδης Κυριάκος
Αλμυρός Θεοφάνης Βογιατζής Δημήτριος
Εκπρόσωπος  του ΕΥΚ  
Χανδρουλίδης Κωνσταντίνος, εκπρόσωπος Σωματείου Εργαζομένων  

 

Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καβάλας είναι ο κ. Κουφατζής Χαράλαμπος και Αντιπρόεδρος ο κ. Παπαδόπουλος Θεόδωρος.