Διόρθωση όρων – Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών Συνοπτικού Διαγωνισμού

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την “Παροχή Υπηρεσιών Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων & Μηχανημάτων με την Προμήθεια των Απαραίτητων Ανταλλακτικών – Αναλωσίμων & Προμήθειας – Επισκευής Ελαστικών”

Κατόπιν διευκρινήσεων που ζητήθηκαν από ενδιαφερόμενους για τον διαγωνισμό, ανακοινώνεται ότι:

  1. Οι περιγραφές των υλικών ΣΤ.34 και ΣΤ.35 της ομάδας ΣΤ (Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων και υπηρεσίες επισκευής ελαστικών), έχουν καταχωρηθεί λανθασμένα και διορθώνονται ως εξής:

    • ΣΤ. 34 : Ελαστικό μηχανήματος έργου (αεροσυμπιεστής), διαστάσεων 175 / 70 / 14

    • ΣΤ.35 :  Ελαστικό μηχανήματος έργου (αεροσυμπιεστής), διαστάσεων 175 / 14

  2. Η προθεσμία υποβολής προσφορών παρατείνεται κατά δύο ημέρες, δηλαδή η λήξη υποβολής προσφορών μετατίθεται για την Παρασκευή 19 Μαΐου 2017 και ώρα 10:00.