Επέμβαση στην οδό Καράνου

Εργασίες αποκατάστασης δικτύου ύδρευσης στην οδό Καράνου.

Η διακοπή νερού στο κέντρο της πόλης που είχε ανακοινωθεί για την Κυριακή 22 Απριλίου 2018, έγινε με σκοπό την αποκατάσταση βλάβης του κεντρικού δικτύου ύδρευσης στην οδό Καράνου.

Οι εργασίες των συνεργείων της ΔΕΥΑΚ πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία και ολοκληρώθηκαν συντομότερα από τον αρχικά προβλεπόμενο χρόνο. Η διακοπή έγινε μόνο για δύο ώρες (8:00 έως 10:00) με αποτέλεσμα η επιβάρυνση των δημοτών και των επιχειρήσεων να είναι η ελάχιστη δυνατή.