Επαναχρησιμοποίηση νερού

WaterReuse_Infographic_Greece1
WaterReuse_Infographic_Greece2
WaterReuse_Infographic_Greece3

ΤΟ ΝΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΟΣ ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ ΠΟΡΟΣ.

Παρόλο που το 72% της επιφάνειας της Γης καλύπτεται από νερό, λιγότερο από 3% είναι κατάλληλο για χρήσεις όπως η πόση και η άρδευση.

Πρέπει να διαχειριστούμε τους υδάτινους πόρους μας πιο αποτελεσματικά

Τα επεξεργασμένα λύματα είναι μία αποτελεσματική εναλλακτική λύση παροχής ύδατος. Η ενίσχυση της παροχής καλής ποιότητας νερού, μπορεί να βοηθήσει τόσο στην εξοικονόμηση νερού όσο και στην αντιμετώπιση της λειψυδρίας. Η επαναχρησιμοποίηση του νερού έπειτα από την κατάλληλη επεξεργασία επεκτείνει τον κύκλο ζωής του, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση των υδάτινων πόρων.