Επικαιροποίηση στοιχείων επαγγελματιών καταναλωτών

Η Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας ως υπόχρεη οντότητα της εφαρμογής των myDATA και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Α.Α.Δ.Ε. (άρθρο 1 του ν. 4308/2014, ν. 4174/2023 και άρθρο 30 του ν. 4646/2019) οφείλει να προχωρήσει σε επικαιροποίηση των στοιχείων των πελατών της, προκειμένου να υπάρχει ορθή διαβίβαση των λογαριασμών ύδρευσης και διασταύρωση των στοιχείων.
 
Παρακαλείστε ως έχετε υποχρέωση, οι επιχειρήσεις (άρθρο 1 του ν. 4308/2014, ν. 4174/2023 και άρθρο 30 του ν. 4646/2019) που είναι καταναλωτές της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας, όπως γνωστοποιήσουν στη Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας έως 31-03-2024 τα παρακάτω στοιχεία:

👉  Τον λογαριασμό ύδρευσης που χρησιμοποιείται για επαγγελματική χρήση.
👉  Τα στοιχεία της επιχείρησης όπως αυτά εμφανίζονται στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του taxis.
👉  Τα στοιχεία επικοινωνίας όπως σταθερό, κινητό τηλέφωνο και email.

H κατάθεση των παραπάνω στοιχείων μπορεί να γίνει με φυσική παρουσία στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας στη Δημοτική Αγορά ή με αποστολή τους στο e-mail: info@deyakav.gr.