Επικαιροποίηση στοιχείων καταναλωτών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με σκοπό την επικαιροποίηση του μητρώου καταναλωτών της ΔΕΥΑΚ, όλοι οι καταναλωτές που δεν έχουν μέχρι σήμερα δηλώσει τα πλήρη και ακριβή στοιχεία τους στη ΔΕΥΑΚ θα πρέπει να το κάνουν το συντομότερο δυνατό. Τα απαραίτητα στοιχεία είναι τα εξής:

 • Ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη ή χρήστη του υδροδοτούμενου ακινήτου
 • Όνομα πατέρα
 • Διεύθυνση ακινήτου
 • Α.Φ.Μ. και Α.Δ.Τ.
 • Τηλέφωνο και email (αν υπάρχει) για επικοινωνία με τη ΔΕΥΑΚ.

Τα στοιχεία αυτά μπορούν να δηλωθούν με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Ιδιοκτήτες των υδροδοτούμενων ακινήτων:

 1. Αντίγραφο του τελευταίου λογαριασμού
 2. Αντίγραφο του εντύπου Ε9
 3. Φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

Ενοικιαστές (χρήστες) των υδροδοτούμενων ακινήτων:

 1. Αντίγραφο του τελευταίου λογαριασμού
 2. Αντίγραφο του ενοικιαστηρίου (από το TAXIS) ή αποδεικτικό δωρεάν παραχώρησης
 3. Φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

συνοδευόμενα και στις δύο περιπτώσεις με τα στοιχεία επικοινωνίας.


Ο καταναλωτές μπορούν να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους υποβάλλοντας ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά τους με σχετική αίτηση στη διεύθυνση https://deyakav.gr/apps με την επιλογή “Επικαιροποίηση στοιχείων”.


Επισημαίνεται ότι καταναλωτές που δεν έχουν καταβάλει μέχρι σήμερα την προβλεπόμενη εγγύηση έναντι κατανάλωσης, θα κληθούν κατά την εκκαθάριση των δηλώσεών τους να την καταβάλουν.

Οι καταναλωτές που δεν θα επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους κινδυνεύουν με διακοπή της υδροδότησης, αφού δεν θα υπάρχει πλέον συμβόλαιο υδροληψίας σε ισχύ.