Ερευνητική Γεώτρηση στο Ρέμα Λιμνιάς

Η ΔΕΥΑΚ από τον Απρίλιο του 2016, προχώρησε σε διερεύνηση του υδατικού δυναμικού της περιοχής Λυκοστόμου, Λιμνιάς, Βουνοχωρίου και Κορυφών του Δήμου Καβάλας για τον προσδιορισμό της καταλληλότερης θέσης ανόρυξης νέων υδρογεωτρήσεων, σε μια προσπάθεια επίλυσης του υδρευτικού προβλήματος της περιοχής.

Για το σκοπό αυτό, ανέθεσε στην ΓΕΩΤΕΚ Α.Ε. την εκτέλεση γεωφυσικής έρευνας στην εν λόγω περιοχή.  Στα πλαίσια αυτής της έρευνας, πραγματοποιήθηκαν από 12/04/2016 έως 17/06/2016 γεωφυσικές διασκοπήσεις επιφανείας σε δεκατρείς (13) θέσεις του ορεινού όγκου της Δ.Ε. Φιλίππων στις θέσεις που φαίνονται στον γεωλογικό χάρτη της περιοχής.


Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, μόνο δύο από τις δεκατρείς θέσεις που ερευνήθηκαν παρουσιάζουν υδρογεωλογικό ενδιαφέρον, αυτές στο Ρέμα Λιμνιάς και στο Κοτζά-Ολούκ.

Με βάση αυτά τα αποτελέσματα, η ΔΕΥΑΚ προχώρησε αρχικά στην αδειοδότηση ερευνητικής υδρογεώτρησης στη θέση Ρέμα Λιμνιάς και ανέθεσε την εκτέλεση της γεώτρησης στην ΓΕΩΕΡΕΥΝΑ Ο.Ε.

Η γεώτρηση έγινε στο διάστημα από 25-04-17 έως 04-05-17. Τα υδροφόρα στρώματα βρέθηκαν εκεί που είχαν εντοπιστεί από τη γεωφυσική έρευνα, δηλαδή σε βάθος 280 – 350 μέτρα και σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα η απόληψη που μπορεί να επιτευχθεί είναι της τάξης των 5 m³/ώρα.

Η ποσότητα αυτή είναι δυστυχώς ανεπαρκής για εκμετάλλευση. Το επόμενο διάστημα θα εκτελεστεί δοκιμαστική άντληση με σκοπό τον ακριβή προσδιορισμό της δυναμικότητας της γεώτρησης, ώστε να αποφασιστεί αν θα εξοπλιστεί για να καλύψει μέρος των αναγκών της περιοχής ή θα εγκαταλειφθεί.

 

Στο άμεσο μέλλον η ΔΕΥΑΚ θα προχωρήσει σε αντίστοιχη γεώτρηση στη θέση Κοτζά-Ολούκ, όπου επίσης υπάρχει πιθανότητα να εντοπιστεί αξιοποιήσιμο υδροφόρο στρώμα.