Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Δήμου Καβάλας – Ολοκλήρωση εσωτερικού δικτύου πόλης Καβάλας

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Με το έργο «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Δήμου Καβάλας – Ολοκλήρωση εσωτερικού δικτύου πόλης Καβάλας» θα γίνει η κατασκευή του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης σε 3 περιοχές εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος της Καβάλας: στην κεντρική, που περιλαμβάνει το εμπορικό κέντρο της Καβάλας και την περιοχή «Πεντακόσια – Αγία Βαρβάρα», στη δυτική που περιλαμβάνει τις περιοχές «Αγία Παρασκευή», «Άγιος Λουκάς» και «Νεάπολη» και στην ανατολική που περιλαμβάνει την περιοχή «Περιγιάλι».

Προβλέπεται να κατασκευασθούν συνολικά 192.005 μέτρα αγωγών ύδρευσης που θα συνθέτουν το πρωτεύον και δευτερεύον δίκτυο ύδρευσης. Οι αγωγοί που έχουν επιλεχθεί θα είναι από πολυαιθυλένιο HDPE 100 με συμπαγές τοίχωμα και πρόσθετη εξωτερική επίστρωση, η δε ονομαστική πίεση λειτουργίας τους θα είναι PN 10 atm και PN 12,5atm.

Το πρωτεύον δίκτυο, 36.410 μέτρων, θα αποτελείται από αγωγούς διαμέτρου Φ110mm, Φ125mm, Φ160mm, Φ200mm, Φ250mm, Φ315mm, και θα μεταφέρει το πόσιμο νερό δημιουργώντας κλειστούς βρόγχους, που θα εξασφαλίζουν την καλή κυκλοφορία του νερού εντός του δικτύου και τη δυνατότητα συντήρησής του.

Το δευτερεύον δίκτυο, 155.595 μέτρων, θα αποτελείται από αγωγούς διαμέτρου Φ63mm, Φ75mm και θα διανέμει το νερό στις ιδιοκτησίες.

Σε κατάλληλα σημεία του δικτύου, όπως προβλέπεται από την υδραυλική μελέτη, τοποθετούνται δικλείδες διακοπής εντός φρεατίων εκ σκυροδέματος, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η συντήρηση του δικτύου ή επιδιόρθωση βλαβών, χωρίς μεγάλες διακοπές υδροδότησης. Επίσης προβλέπεται η εγκατάσταση μειωτών πίεσης, βαλβίδων εισαγωγής – εξαγωγής αέρα, διατάξεων εκκένωσης και πυροσβεστικών κρουνών.

Επίσης θα κατασκευαστούν 8.000 ιδιωτικές συνδέσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε 31.800 ενεργά υδρόμετρα, μέρος των οποίων δεν έγινε με δίκτυα ύδρευσης, που κατασκευάστηκαν με χρηματοδότηση από προηγούμενα Επιχειρησιακά Προγράμματα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 14.180.000,00 €.

Χάρτης Εργου