Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Δήμου Καβάλας – Περιοχή Κηπούπολης πόλης Καβάλας

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 2014-2020»

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης στην περιοχή της Κηπούπολης Καβάλας.

Θα κατασκευαστούν 6.611 m πρωτεύοντος δικτύου ύδρευσης από σωλήνες πολυαιθυλενίου CE 100 3ης γενιάς διαφόρων διαμέτρων (από Φ110 – Φ355) και 15.488 m δευτερεύοντος δικτύου ύδρευσης από σωλήνες πολυαιθυλενίου διαμέτρου Φ63 και Φ75.

Προβλέπεται επίσης η κατασκευή των ιδιωτικών συνδέσεων των ακινήτων με το νέο δίκτυο ύδρευσης, οι δαπάνες για τις οποίες δεν είναι επιλέξιμες και θα καλυφθούν από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΚ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 2.530.000,00 € εκ των οποίων 1.939.365,75 € είναι η επιλέξιμη δαπάνη που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ. Το υπόλοιπο ποσό των 590.634,25 € αφορά την κατασκευή των ιδιωτικών συνδέσεων.

 

Χάρτης Εργου