Κατασκευή μονάδας προχωρημένης επεξεργασίας ιλύος από τις Ε.Ε.Λ. των δήμων Καβάλας και Παγγαίου

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Next Generation EU. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 10.000.000,00 € 

Η μονάδα ηλιακής ξήρανσης της Καβάλας, θα κατασκευαστεί σε κατάλληλη θέση σε έκταση 43 στρεμμάτων πλησίον του Χ.Υ.Τ.Α, βόρεια της πόλης της Καβάλας. Η επιφάνεια ξήρανσης θα είναι έκτασης 7,5 στρεμμάτων, υποβοηθούμενη από εξωτερική θερμότητα, η οποία θα παράγεται από την καύση φυσικού αερίου.

Η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει τα εξής βασικά στοιχεία:

  • Έξι (6) κελιά ηλιακής ξήρανσης, σε μορφή θερμοκηπίων, διαστάσεων 117,6 x 11 m έκαστο,
  • Μηχανικό σύστημα τροφοδοσίας και διάστρωσης – ανάμιξης – μεταφοράς και εξαγωγής της ιλύος,
  • Χώρο αποθήκευσης (container) τελικού προϊόντος
  • Φυλάκιο εισόδου
  • Κτίριο Διοίκησης
  • Κτίριο ενέργειας
  • Μονάδα απόσμησης
  • Εγκαταστάσεις αερισμού, φωτισμού και οδοφωτισμού καθώς και εγκατάσταση παρακολούθησης των παραμέτρων λειτουργίας της μονάδας.
  • Βοηθητικά έργα υποδομής (δίκτυο  αποχέτευσης, ύδρευσης, πυρόσβεσης)
  • Δίκτυο  περιμετρικής εσωτερικής οδοποιίας

 

Χάρτης Έργου