Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Δήμου Καβάλας – Περιοχή Μέσης Κεντρικής Ζώνης πόλης Καβάλας

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 2014-2020»

Αντικείμενό του είναι η κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης της περιοχής Μέσης Κεντρικής Ζώνης της πόλης Καβάλας το οποίο θα αντικαταστήσει το υφιστάμενο δαιδαλώδες δίκτυο αγωγών, διαφόρων υλικών, ανεπαρκών διαμέτρων με εμφανή τα σημάδια γήρανσης.

Αποτελεί σημαντική βελτίωση της υποδομής αναπτυσσόμενης οικιστικά περιοχής.

Θα κατασκευαστούν:

8,789 m πρωτεύοντος εσωτερικού δικτύου ύδρευσης από σωλήνες πολυαιθυλενίου CE 100 3ης γενιάς διαφόρων διαμέτρων (από Φ110 – Φ355),

35,899 m δευτερεύοντος εσωτερικού δικτύου ύδρευσης από σωλήνες διαμέτρων (από Φ63 – Φ75).

Τριτεύον δίκτυο των ιδιωτικών συνδέσεων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 3,755,445.18 € εκ των οποίων 2,751,127.08 € είναι η επιλέξιμη δαπάνη που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ. Το υπόλοιπο ποσό των 524,318.10 € αφορά την κατασκευή των ιδιωτικών συνδέσεων, που χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΚ και βαρύνουν τις ωφελούμενες ιδιοκτησίες.

 

Με την ολοκλήρωση και την έναρξη λειτουργίας του έργου, θα μειωθούν οι απώλειες νερού, που παρουσιάζουν τα σημερινά δίκτυα και ως εκ τούτου θα προκύψουν θετικές συνέπειες για το περιβάλλον λόγω της οικονομίας φυσικών πόρων αλλά και μείωσης των λειτουργικών εξόδων του δικτύου.

 

Χάρτης Εργου