Ολοκλήρωση ενίσχυσης εξωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού Παληού της Δ.Ε. Καβάλας

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Next Generation EU.

Περιλαμβάνει την κατασκευή:

  • του εξωτερικού αγωγού ύδρευσης από HDPE 100, διαμέτρου DN 355 / PN 16 at, μήκους 3.282 μέτρων, από την περιοχή «Δραμινά» έως την είσοδο στον οικισμό Παληού, με τα απαιτούμενα πέντε (5) φρεάτια ελέγχου, τέσσερα (4) φρεάτια εκκένωσης και τέσσερα (4) φρεάτια αεροεξαγωγών
  • αγωγών ύδρευσης από HDPE 100, διαμέτρου DN 110 / PN 16 at, μήκους 500 μέτρων, για τη σύνδεση των εγκαταστάσεων Μπάτη, Τόσκα και περιοχής «Δραμινών».

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 1.150.000 Ευρώ

 

Χάρτης Εργου