Πίνακες κατάταξης Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2018

Αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης όσων υπέβαλαν αίτηση στην Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2018 της ΔΕΥΑ Καβάλας.

 

Πίνακας Απορριπτέων   Ηλεκτροτεχνίτες   Χειριστές Μηχανημάτων   Εργάτες Ύδρευσης   

 

Η προθεσμία για ενδεχόμενες ενστάσεις είναι 10 ημέρες από σήμερα, όπως προβλέπεται στην ανακοίνωση.