Νέα τιμολογιακή πολιτική

Τιμολογιακή Πολιτική για το 2019

Με την 203/29-11-2018 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ, που εγκρίθηκε με την 936/17-12-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, εγκρίθηκε η νέα τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΚ για το έτος 2019, σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΚΥΑ 35275/22-05-2017 (ΦΕΚ 1751/Β’/22-05-2017).

Τα νέα τιμολόγια που θα ισχύουν το 2019 μπορείτε να δείτε αναλυτικά εδώ.