Χρήσιμα τηλέφωνα

Γραμματεία – Πρωτόκολλο 2510-620350
FAX 2510-620355
Πρόεδρος 2514-400102
Γενικός Διευθυντής 2514-400103
Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας 2514-400104
Διευθυντής Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας 2514-400107
Προϊστάμενος Ύδρευσης  2514-400123
Γραφείο Κρηνίδων 2513-502530
Κεντρικό Αντλιοστάσιο Αμισιανών 2510-326309
Βιολογικός Καθαρισμός Παληού 2510-442664
Βιολογικός Καθαρισμός Καβάλας 2510-833806
Βιολογικός Καθαρισμός Καβάλας – Χημείο 2510-833807
Βιολογικός Καθαρισμός Δάτου 2510-391801
Δήλωση Βλαβών 2510-250693, 2510-620350
Γραφείο Εξυπηρέτησης Πελατών 2510-620005/6, 2510-834752
Τμήμα Υδρομέτρων & Καταμετρητών 2510-620004
Λογιστήριο 2514-400108