Πίνακες κατάταξης Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2018

Αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης όσων υπέβαλαν αίτηση στην Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2018 της ΔΕΥΑ Καβάλας.
Η προθεσμία για ενδεχόμενες ενστάσεις είναι 10 ημέρες από σήμερα.

Περισσότερα

Ένταξη έργου ελέγχου διαρροών στο ΕΣΠΑ

Εγκρίθηκε η συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής της πράξης: “Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου διαρροών (τηλεέλεγχος / τηλεχειρισμός) σε υφιστάμενα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Καβάλας.”
Περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΟΥΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΙΣΟΒΑΘΜΟΥΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ    Την Τρίτη 8 Μαΐου 2018 και ώρα 11:00, θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο της Διοίκησης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης στην

Περισσότερα

Πίνακες κατάταξης Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2018

Αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης όσων υπέβαλαν αίτηση στην Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2018 της ΔΕΥΑ Καβάλας.   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   Η προθεσμία για ενδεχόμενες ενστάσεις είναι 10 ημέρες

Περισσότερα

Ανακοίνωση για Συμβάσεις Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Η ΔΕΥΑ Καβάλας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.

Περισσότερα

Κλήρωση μελών επιτροπής διαγωνισμών

Η Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας στις 11-01-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 θα διεξάγει κλήρωση για τον ορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν Επιτροπή Διαγωνισμών έργων για το έτος 2018, που η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης δεν υπερβαίνει το 1.000.000 €.

Περισσότερα