Πίνακες κατάταξης Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2018

Αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης όσων υπέβαλαν αίτηση στην Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2018 της ΔΕΥΑ Καβάλας.   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   Η προθεσμία για ενδεχόμενες ενστάσεις είναι 10 ημέρες

Περισσότερα

Ανακοίνωση για Συμβάσεις Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Η ΔΕΥΑ Καβάλας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.

Περισσότερα

Κλήρωση μελών επιτροπής διαγωνισμών

Η Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας στις 11-01-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 θα διεξάγει κλήρωση για τον ορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν Επιτροπή Διαγωνισμών έργων για το έτος 2018, που η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης δεν υπερβαίνει το 1.000.000 €.

Περισσότερα

Νέο οργανόγραμμα ΔΕΥΑΚ

Με την 110/2017 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ και την 603/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας εγκρίθηκε τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΚ, που αφορά την αναδιάρθρωση του οργανογράμματος.
Περισσότερα

Επίσκεψη στελεχών της Λαϊκής Συσπείρωσης στο Κεντρικό Αντλιοστάσιο Ύδρευσης

Το Σάββατο 12 Αυγούστου 2017 το πρωί επισκέφθηκαν τον χώρο του Κεντρικού Αντλιοστασίου Ύδρευσης, ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης Λαϊκή Συσπείρωση και Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χρήστος Ποτόλιας και ο πρώην Δημοτικός Σύμβουλος και στέλεχος της παράταξης κ. Φάνης Γκερλεκτσής, συνοδευόμενοι από …
Περισσότερα