Αρχείο Διαγωνισμών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Η ΔΕΥΑΚ προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση της μελέτης περιβάλλοντος για την ανανέωση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία της Ε.Ε.Λ. πόλης Καβάλας …

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια συστήματος μέτρησης παροχών

Η ΔΕΥΑΚ προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος μέτρησης παροχών στο έργο υδρομάστευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. στις πηγές Βοϊράνης …

Περισσότερα