Αρχείο Διαγωνισμών

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΑΛΑΜΑΝΑΣ ΚΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ»

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΑΛΑΜΑΝΑΣ ΚΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ»

Περισσότερα

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την «Παροχή υπηρεσιών Συντήρησης – επισκευής έξι (6) αντλιών ανακυκλοφορίας ιλύος δεξαμενών δευτεροβάθμιας καθίζησης No1 και Νο2 Ε.Ε.Λ. πόλης Καβάλας με την προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών»

Καβάλα, 29/12/2022 Αριθ. Πρωτ.  4453 ΘΕΜΑ: «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ, ΑΝΟΙΧΤΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΙ (6) ΑΝΤΛΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΙΛΥΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

Περισσότερα

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την «Παροχή υπηρεσιών απαραίτητων για την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.»

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την «Παροχή υπηρεσιών απαραίτητων για την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.»

Περισσότερα

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός της Μελέτης: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ»

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου για τη μελέτη: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ»

Περισσότερα

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός της Μελέτης: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTER PLAN) ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ»

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου για τη μελέτη: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTER PLAN) ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ»

Περισσότερα

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΖΥΓΟΥ Δ.Ε. ΦΙΛΙΠΠΩΝ»

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΖΥΓΟΥ Δ.Ε. ΦΙΛΙΠΠΩΝ»

Περισσότερα