Διόρθωση όρων – Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών Συνοπτικού Διαγωνισμού

Υπηρεσίες Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων & Μηχανημάτων με την Προμήθεια των Απαραίτητων Ανταλλακτικών – Αναλωσίμων και Προμήθειας – Επισκευής Ελαστικών ΕΚΛΕΙΣΕ

Περισσότερα