Αρχείο Διαγωνισμών

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια σωλήνων ύδρευσης – αποχέτευσης

Η ΔΕΥΑΚ προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την «προμήθεια σωλήνων ύδρευσης – αποχέτευσης» συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 47.056,10 ευρώ (58.349,56 ευρώ με ΦΠΑ)

Περισσότερα

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια εξαρτημάτων ύδρευσης – αποχέτευσης

Η ΔΕΥΑΚ προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την «προμήθεια εξαρτημάτων ύδρευσης – αποχέτευσης» συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 134.577,30 ευρώ (166.875,85 ευρώ με ΦΠΑ)

Περισσότερα