Πίνακες κατάταξης Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2018

Αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης όσων υπέβαλαν αίτηση στην Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2018 της ΔΕΥΑ Καβάλας.   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   Η προθεσμία για ενδεχόμενες ενστάσεις είναι 10 ημέρες

Περισσότερα

Ανακοίνωση για Συμβάσεις Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Η ΔΕΥΑ Καβάλας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.

Περισσότερα