Αρχείο Διαγωνισμών

Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών «Ανόρυξη ερευνητικών υδρογεώτρησεων στις Κοινότητες Κορυφών και Λιμνιών Δ.Ε. Φιλίππων»

Η ΔΕΥΑΚ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών «Ανόρυξη ερευνητικών υδρογεώτρησεων στις Κοινότητες Κορυφών και Λιμνιών Δ.Ε. Φιλίππων»

Περισσότερα