Προμήθεια και εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού επειγόντων επεμβάσεων επισκευής του Αντλιοστασίου Α5

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, μέσω του έργου «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ».

Περισσότερα

Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Δήμου Καβάλας – Εσωτερικό δίκτυο Κοινότητας Αμυγδαλεώνα

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 2014-2020» Με το παρόν έργο προβλέπεται η κατασκευή του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της

Περισσότερα

Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Δήμου Καβάλας – Ολοκλήρωση εσωτερικού δικτύου πόλης Καβάλας

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών. Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται κατά 50% από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας

Περισσότερα

Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Δήμου Καβάλας – Περιοχή Κηπούπολης πόλης Καβάλας

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 2014-2020» Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης στην περιοχή της

Περισσότερα

Συστήματα ελέγχου διαρροών σε υφιστάμενα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Καβάλας

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΥΜΕΠΕΡΑΑ Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει: Την αναβάθμιση των Η/Μ εγκαταστάσεων των Αντλιοστασίων και Δεξαμενών

Περισσότερα

Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Δήμου Καβάλας – Περιοχή Μέσης Κεντρικής Ζώνης πόλης Καβάλας

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 2014-2020» Αντικείμενό του είναι η κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης της περιοχής Μέσης Κεντρικής

Περισσότερα

Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Δήμου Καβάλας – Περιοχή Υψηλής Ζώνης πόλης Καβάλας

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 2014-2020» Αντικείμενό του είναι η κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης της περιοχής Υψηλής Ζώνης

Περισσότερα