Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Δήμου Καβάλας – Περιοχή Κηπούπολης πόλης Καβάλας

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 2014-2020» Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης στην περιοχή της

Περισσότερα

Συστήματα ελέγχου διαρροών σε υφιστάμενα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Καβάλας

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΥΜΕΠΕΡΑΑ Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει: Την αναβάθμιση των Η/Μ εγκαταστάσεων των Αντλιοστασίων και Δεξαμενών

Περισσότερα

Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Δήμου Καβάλας – Περιοχή Μέσης Κεντρικής Ζώνης πόλης Καβάλας

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 2014-2020» Αντικείμενό του είναι η κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης της περιοχής Μέσης Κεντρικής

Περισσότερα

Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Δήμου Καβάλας – Περιοχή Υψηλής Ζώνης πόλης Καβάλας

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 2014-2020» Αντικείμενό του είναι η κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης της περιοχής Υψηλής Ζώνης

Περισσότερα