Προμήθεια ολιστικού συστήματος διαχείρισης δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Καβάλας Δήμου Καβάλας

Η προμήθεια χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» και ο προϋπολογισμός του είναι 7.257.928,00 € + ΦΠΑ

Με την προμήθεια υλοποιούνται:

  • Η τηλεπαρακολούθηση των Η/Μ εγκαταστάσεων ύδρευσης, ήτοι Δεξαμενών του Δήμου Καβάλας, η ανάπτυξη δικτύου τηλεμετρίας ώστε να εφαρμοσθεί ο Έλεγχος Διαρροών, ο Τηλεέλεγχος-Τηλεχειρισμός και η αυτοματοποίησή τους και η εγκατάσταση οργάνων μέτρησης παροχής και στάθμης στις εξόδους των Δεξαμενών του Δήμου Καβάλας, όπου σε συνδυασμό με τα μετρητικά όργανα των Τοπικών Σταθμών θα καταγράφεται το σύνολο του παραγόμενου και διατιθέμενου νερού στην κατανάλωση.
  • Η εγκατάσταση νέων οργάνων μέτρησης και ρύθμισης της υδραυλικής λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης (μεταφορά νερού από το εξωτερικό δίκτυο και διανομή νερού στα εσωτερικά δίκτυα) και η μέτρηση του ισοζυγίου νερού σε όλα τα στάδια μεταφοράς του (παραγόμενου – διακινούμενου – καταναλισκόμενου), κυρίως μέσω  της εγκατάστασης οργάνων μέτρησης παροχής και στάθμης δεξαμενών και πίεσης αγωγών.
  • Η εγκατάσταση στην έξοδο της κεντρικής δεξαμενής της Καβάλας ενός (1) σταθμού μέτρησης ποιότητας νερού που κωδικοποιείται με τον χαρακτηρισμό ΤΣΠΠΝ (Τηλεμετρικός Σταθμός Παρακολούθησης Ποιότητας Νερού), ο οποίος θα εγκατασταθεί επάνω στον σωλήνα εξόδου της δεξαμενής και θα μετρά πίεση, pH, θερμοκρασία, θολότητα (Turbidity), Αγωγιμότητα (Conductivity) και Ελεύθερο χλώριο (Chlorine).
  • Η εγκατάσταση σε επιλεγμένες βασικές θέσεις του δικτύου δέκα (10) σταθμών μέτρησης υπολειμματικού χλωρίου που κωδικοποιούνται με τον χαρακτηρισμό ΤΣΥΧ (Τοπικός Σταθμός Υπολειμματικού Χλωρίου).
  • Η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ασύρματου συστήματος αυτόματης τηλεμετρικής καταμέτρησης 25.695 υδρομετρητών (A.M.R.)

 

Χάρτης Εργου