Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για τη «Μακροχρόνια χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) οκτώ (8) καινούργιων οχημάτων»

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για τη «Μακροχρόνια χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) οκτώ (8) καινούριων οχημάτων»

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών «Έκδοση ασφαλιστηρίων συμβολαίων των οχημάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. για το έτος 2022»

Η ΔΕΥΑΚ προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών «Έκδοση ασφαλιστηρίων συμβολαίων των οχημάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. για το έτος 2022»

Περισσότερα

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια οικοδομικών & αδρανών υλικών

Η ΔΕΥΑΚ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την «προμήθεια οικοδομικών & αδρανών υλικών» συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 53.000,00 ευρώ (65.720,00 ευρώ με Φ.Π.Α.)

Περισσότερα