Συνοπτικός διαγωνισμός για υπηρεσία αναλύσεων

Η ΔΕΥΑΚ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την υπηρεσία «Δειγματοληψίες, χημικές, μικροβιολογικές και ραδιολογικές αναλύσεις πόσιμου νερού, θαλασσινού νερού και λυμάτων» προϋπολογισμού 36.696,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών αποφρακτικού

Η ΔΕΥΑΚ προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού με αποφρακτικό μηχάνημα, αγωγών δικτύων αποχέτευσης και φρεατίων – δεξαμενών.

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Η ΔΕΥΑΚ προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση «Μελέτης περιβάλλοντος για την ανανέωση και τροποποίηση Α.Ε.Π.Ο. για το έργο Ε.Ε.Λ. Δ.Ε. Φιλίππων»

Περισσότερα