Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια οικοδομικών και αδρανών υλικών

Η ΔΕΥΑΚ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την «προμήθεια οικοδομικών & αδρανών υλικών» συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 48.717,00 ευρώ (60.409,08 ευρώ με ΦΠΑ)

Περισσότερα

Συνοπτικός διαγωνισμός για υπηρεσία αναλύσεων

Η ΔΕΥΑΚ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την υπηρεσία “Δειγματοληψίες, χημικές, μικροβιολογικές και ραδιολογικές αναλύσεις πόσιμου νερού, θαλασσινού νερού και λυμάτων” προϋπολογισμού 36.696,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Περισσότερα

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου διαρροών

Προκήρυξη διενέργειας ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, στο πλαίσιο ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου, για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ (ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ/ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ) ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ

Περισσότερα