Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμών με αποφρακτικό μηχάνημα

Η ΔΕΥΑΚ προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών «Καθαρισμός με αποφρακτικό μηχάνημα, αγωγών δικτύων αποχέτευσης σε δυσπρόσιτες και μη περιοχές, υγρών θαλάμων αντλιοστασίων αποχέτευσης και φρεατίων – δεξαμενών Ε.Ε.Λ. Δήμου Καβάλας»

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση «Μελέτης περιβάλλοντος για την ανανέωση και τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο Ε.Ε.Λ. Δ.Ε. Φιλίππων»

Η ΔΕΥΑΚ προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση «Μελέτης περιβάλλοντος για την ανανέωση και τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο Ε.Ε.Λ. Δ.Ε. Φιλίππων»

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσία χρηματαποστολών

Η ΔΕΥΑΚ προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών χρηματαποστολών σύμφωνα με τους όρους της επισυναπτόμενης μελέτης.

Περισσότερα

Πίνακες κατάταξης Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2018

Αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης όσων υπέβαλαν αίτηση στην Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2018 της ΔΕΥΑ Καβάλας.
Η προθεσμία για ενδεχόμενες ενστάσεις είναι 10 ημέρες από σήμερα, όπως προβλέπεται στην ανακοίνωση.

Περισσότερα