Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών αποφρακτικού

Η ΔΕΥΑΚ προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού με αποφρακτικό μηχάνημα, αγωγών δικτύων αποχέτευσης και φρεατίων – δεξαμενών.

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Η ΔΕΥΑΚ προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση «Μελέτης περιβάλλοντος για την ανανέωση και τροποποίηση Α.Ε.Π.Ο. για το έργο Ε.Ε.Λ. Δ.Ε. Φιλίππων»

Περισσότερα