Ανακοίνωση για Συμβάσεις Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Η ΔΕΥΑ Καβάλας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.

Περισσότερα

Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός για προμήθεια ειδών ένδυσης – υπόδησης

Η ΔΕΥΑΚ προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών ένδυσης – υπόδησης, με κριτήριο κατακύρωσης την βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας  αξίας 28.245,00 ευρώ

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συντήρηση – επισκευή Η/Υ και περιφερειακών

Η ΔΕΥΑΚ προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή και συντήρηση Η/Υ και περιφερειακού ηλεκτρονικού εξοπλισμού …

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια εργαλείων

Η ΔΕΥΑΚ προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εργαλείων για το γραφείο κίνησης – συντήρησης και επισκευής οχημάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Η ΔΕΥΑΚ προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση της μελέτης περιβάλλοντος για την ανανέωση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία της Ε.Ε.Λ. πόλης Καβάλας …

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια συστήματος μέτρησης παροχών

Η ΔΕΥΑΚ προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος μέτρησης παροχών στο έργο υδρομάστευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. στις πηγές Βοϊράνης …

Περισσότερα

Συνοπτικός Διαγωνισμός για προμήθεια ειδών ένδυσης – υπόδησης

Η ΔΕΥΑΚ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών ένδυσης – υπόδησης, με κριτήριο κατακύρωσης την βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας  αξίας 28.245,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιθεώρηση συστήματος ISO

Η ΔΕΥΑΚ προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών επιθεώρησης για την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 στο Γραφείο Εργαστηρίου και Ελέγχου – Χημείο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Περισσότερα

Mετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για το έργο: «Αποκατάσταση βλαβών δικτύων Δ.Ε.Υ.Α.Κ.»

Το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ με την 130/2018 απόφασή του, ενέκρινε τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για το έργο: «Αποκατάσταση βλαβών δικτύων Δ.Ε.Υ.Α.Κ.» για την 28-08-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επισκευή ρυθμιστών στροφών

Η ΔΕΥΑΚ προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης τεσσάρων (4) ρυθμιστών στροφών (inverter) στο Κ.Α.Υ. Δ.Ε. Καβάλας

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση υδρογεωλογικής μελέτης

Η ΔΕΥΑΚ προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση της μελέτης «Ειδική υδρογεωλογική μελέτη λεπτομερούς οριοθέτησης ζωνών προστασίας πηγών Βοϊράνης …

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συντήρηση – επισκευή υποσταθμών μέσης τάσης

Η ΔΕΥΑΚ προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης – επισκευής υποσταθμών μέσης τάσης αντλιοστασίων ύδρευσης – αποχέτευσης και Ε.Ε.Λ. Δήμου Καβάλας

Περισσότερα