Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια εξαρτημάτων ύδρευσης – αποχέτευσης

Η ΔΕΥΑΚ προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την «προμήθεια εξαρτημάτων ύδρευσης – αποχέτευσης» συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 134.577,30 ευρώ (166.875,85 ευρώ με ΦΠΑ)

Περισσότερα

Ανακοίνωση – Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια ρότορα αερισμού για την Ε.Ε.Λ. πόλης Καβάλας

Ανακοινώνεται ότι μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια ρότορα αερισμού για την Ε.Ε.Λ. πόλης Καβάλας», λόγω τοπικής εορτής. Ο

Περισσότερα

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός του έργου: “Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Δήμου Καβάλας – Περιοχή Κηπούπολης πόλης Καβάλας”

Προκήρυξη διενέργειας ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού στο πλαίσιο ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου, για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΗΠΟΥΠΟΛΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ»

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

Η ΔΕΥΑΚ προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για τους ρότορες της δεξαμενής αερισμού Ε.Ε.Λ. πόλης Καβάλας.

Περισσότερα

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καυσίμων & λιπαντικών

Η ΔΕΥΑΚ προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την «προμήθεια υγρών καυσίμων & λιπαντικών για τα έτη 2020, 2021 και 2022» συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 229.071,50 ευρώ (284.048,66 ευρώ με ΦΠΑ)

Περισσότερα