Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών «Ανόρυξη ερευνητικών υδρογεωτρήσεων στις Κοινότητες Κορυφών και Λιμνιών Δ.Ε. Φιλίππων»

Η ΔΕΥΑΚ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών «Ανόρυξη ερευνητικών υδρογεωτρήσεων στις Κοινότητες Κορυφών και Λιμνιών Δ.Ε. Φιλίππων»

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εντύπων και φακέλων αποστολής λογαριασμών

Η ΔΕΥΑΚ προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εντύπων και φακέλων αποστολής λογαριασμών

Περισσότερα

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια σωλήνων ύδρευσης – αποχέτευσης

Η ΔΕΥΑΚ προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την «προμήθεια σωλήνων ύδρευσης – αποχέτευσης» συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 47.056,10 ευρώ (58.349,56 ευρώ με ΦΠΑ)

Περισσότερα

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια εξαρτημάτων ύδρευσης – αποχέτευσης

Η ΔΕΥΑΚ προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την «προμήθεια εξαρτημάτων ύδρευσης – αποχέτευσης» συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 134.577,30 ευρώ (166.875,85 ευρώ με ΦΠΑ)

Περισσότερα

Ανακοίνωση – Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια ρότορα αερισμού για την Ε.Ε.Λ. πόλης Καβάλας

Ανακοινώνεται ότι μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια ρότορα αερισμού για την Ε.Ε.Λ. πόλης Καβάλας», λόγω τοπικής εορτής. Ο

Περισσότερα