Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσία χρηματαποστολών

Η ΔΕΥΑΚ προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών χρηματαποστολών σύμφωνα με τους όρους της επισυναπτόμενης μελέτης.

Περισσότερα

Πίνακες κατάταξης Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2018

Αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης όσων υπέβαλαν αίτηση στην Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2018 της ΔΕΥΑ Καβάλας.
Η προθεσμία για ενδεχόμενες ενστάσεις είναι 10 ημέρες από σήμερα.

Περισσότερα

Ανακοίνωση για Συμβάσεις Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Η ΔΕΥΑ Καβάλας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.

Περισσότερα

Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός για προμήθεια ειδών ένδυσης – υπόδησης

Η ΔΕΥΑΚ προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών ένδυσης – υπόδησης, με κριτήριο κατακύρωσης την βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας  αξίας 28.245,00 ευρώ

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συντήρηση – επισκευή Η/Υ και περιφερειακών

Η ΔΕΥΑΚ προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή και συντήρηση Η/Υ και περιφερειακού ηλεκτρονικού εξοπλισμού …

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια εργαλείων

Η ΔΕΥΑΚ προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εργαλείων για το γραφείο κίνησης – συντήρησης και επισκευής οχημάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Η ΔΕΥΑΚ προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση της μελέτης περιβάλλοντος για την ανανέωση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία της Ε.Ε.Λ. πόλης Καβάλας …

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια συστήματος μέτρησης παροχών

Η ΔΕΥΑΚ προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος μέτρησης παροχών στο έργο υδρομάστευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. στις πηγές Βοϊράνης …

Περισσότερα