Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός του έργου: “Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Δήμου Καβάλας – Περιοχή Κηπούπολης πόλης Καβάλας”

Προκήρυξη διενέργειας ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού στο πλαίσιο ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου, για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΗΠΟΥΠΟΛΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ»

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

Η ΔΕΥΑΚ προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για τους ρότορες της δεξαμενής αερισμού Ε.Ε.Λ. πόλης Καβάλας.

Περισσότερα

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καυσίμων & λιπαντικών

Η ΔΕΥΑΚ προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την «προμήθεια υγρών καυσίμων & λιπαντικών για τα έτη 2020, 2021 και 2022» συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 229.071,50 ευρώ (284.048,66 ευρώ με ΦΠΑ)

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια οργάνων προληπτικής συντήρησης και ηλεκτρομηχανολογικών ελέγχων

Η ΔΕΥΑΚ προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια οργάνων προληπτικής συντήρησης και ηλεκτρομηχανολογικών ελέγχων

Περισσότερα

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας προσωπικού

Η ΔΕΥΑΚ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας προσωπικού», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 18.038,00 ευρώ (22.367,12 ευρώ με ΦΠΑ)

Περισσότερα