Τιμολογιακή Πολιτική

Τα τιμολόγια που ισχύουν από 01-01-2019 εγκρίθηκαν με την 203/18 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ και την 936/17-12-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας.

Από 01-01-2021 προστέθηκε το τέλος του άρθρου 10 του Ν. 4483/17 (1€ ανά μήνα και υδρόμετρο) με την 604/21-12-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας.

1. Μεταβλητά τέλη
Δ.Ε. Καβάλας – Δημόσιο

Κλίμακα (m³ / 4μηνο)  Ύδρευση (€/m³) Αποχέτευση (€/m³)   Σύνολο με ΦΠΑ
1 0-30    0.45 0.11 0.64
2 31-50 1.30  0.32  1.87
3 51-80 1.40  0.35 2.02
4 81-120 1.60  0.40  2.30
5 > 120 1.80   0.45 2.59

Δ.Ε. Φιλίππων

Κλίμακα (m³ / 4μηνο) Ύδρευση (€/m³) Αποχέτευση (€/m³) Σύνολο με ΦΠΑ
1 0-30  0.15  0.04 0.22
2 31-50    0.60 0.15 0.86
3 51-80   0.75 0.19 1.08
4 81-120   1.00 0.25 1.44
5 > 120  1.20  0.30 1.73

2. Σταθερά τέλη

Δ.Ε. Καβάλας – Δ.Ε. Φιλίππων

Πάγιο τέλος: 3 €/μήνα δηλ. 12 €  / 4μηνο

Τέλος αντικατάστασης υδρομέτρων: 2 € / 4μηνο

Δημόσιο

Πάγιο τέλος: 5 €/μήνα δηλ. 20 €  / 4μηνο

Τέλος αντικατάστασης υδρομέτρων: 4 € / 4μηνο


Η καταμέτρηση των ενδείξεων στα υδρόμετρα γίνεται κάθε τετράμηνο.
Οι λογαριασμοί εκδίδονται ανά δίμηνο ένας έναντι λογαριασμός και ανά τετράμηνο ο εκκαθαριστικός.


Οι υπόλοιπες ρυθμίσεις και χρεώσεις διαφόρων υπηρεσιών και υλικών έχουν ως εξής:

Δικαιώματα νέων παροχών (€)  Τιμή χωρίς ΦΠΑ
1/2”  100
3/4”  150
1”  200
1½”  300
2”  400
Δαπάνη σύνδεσης ύδρευσης μέχρι 5 μέτρα Τιμή χωρίς ΦΠΑ (€)
1/2”  200
3/4”  250
1”  300
1½”  500
2”  600
Δαπάνη σύνδεσης αποχέτευσης μέχρι 5 μέτρα Τιμή χωρίς ΦΠΑ (€/m)
Φ160  150
Φ200  200
 
μηχανοσίφωνας 150 €/τεμ

 Για συνδέσεις ύδρευσης και αποχέτευσης με μήκος μεγαλύτερο των 5 μέτρων η δαπάνη θα υπολογίζεται με αναλυτικό προϋπολογισμό με τις τρέχουσες τιμές εργατικών και υλικών. 

Τιμές Υλικών  Τιμή χωρίς ΦΠΑ (€)
Υδρόμετρο 1/2″ 15
Υδρόμετρο 3/4″ 25
Υδρόμετρο 1″ 60
Υδρόμετρο 2″ 130
Διακόπτης 1/2″ – 3/4″ 3
Διακόπτης 1″ 5
Διακόπτης 2″ 20

 Οι τιμές των υδρομέτρων ισχύουν για την πρώτη εγκατάσταση σε νέες παροχές. Οι αντικαταστάσεις στη συνέχεια δεν χρεώνονται αλλά καλύπτονται από το σταθερό τέλος αντικατάστασης υδρομέτρων.

Εργασίες  Τιμή χωρίς ΦΠΑ (€)
Αντικατάσταση διακόπτη 5
Αντικατάσταση ρακόρ 5
Μετακίνηση υδρομέτρου 10
Έλεγχος υδρομέτρου 10
Επανασύνδεση  15
Εγγυήσεις  Τιμή χωρίς ΦΠΑ (€)
Ιδιωτών  100
Δημοσίου, εργοταξιακές, καταναλωτών με παροχή μεγαλύτερη από 1″ 200

εγγύηση καταβάλλεται και από τους χρήστες (ενοικιαστές) των ακινήτων.

Διακανονισμοί ληξιπρόθεσμων οφειλών

Οφειλή (€)  Δόσεις  Ελάχιστη δόση (€)
150 – 500 12  25
501 – 1000 16  40
1001 – 2000 20  70
> 2000 24  120

 Κοινωνικό τιμολόγιο

Κατηγορία δικαιούχου  Ετήσιο Εισόδημα  Έκπτωση (%)
Άποροι   90
Ανάπηροι > 80% 24,000 50
Πολύτεκνοι 24,000 50
Άνεργοι 12,000 50
Τρίτεκνοι 24,000 30
Μονογονεϊκές οικογένειες 12,000 30
Ανάπηροι > 67% 24,000 15

Το ακίνητο στο οποίο υπάρχει η παροχή ύδρευσης πρέπει να είναι η κύρια κατοικία του δικαιούχου, όπως αυτή δηλώνεται στη φορολογική του δήλωση.

Οι αναφερόμενες εκπτώσεις ισχύουν μέχρι το όριο των 80 m³/τετράμηνο για οικογένειες με έως τέσσερα μέλη, αυξανομένου του ορίου κατά 20 m³/τετράμηνο για κάθε επιπλέον παιδί. Η πέραν του ορίου χρέωση ακολουθεί τις κλίμακες χρέωσης αθροιστικά.
 
 

Παροχή νερού με βυτιοφόρο όχημα:  4 € / m³

Επεξεργασία λυμάτων ΔΕΥΑ Παγγαίου στην εγκατάσταση του Δάτου:  0.50 € / m³