Χρήσιμα τηλέφωνα

  Πρόεδρος 2510-620351 Γενικός Διευθυντής 2510-839688 Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας 2510-620352 Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας 2510-620006 Προϊστάμενος Διοικητικής Υπηρεσίας 2510-839658 Προϊστάμενος Ύδρευσης & Αποχέτευσης 2510-839659 Γραφείο Κρηνίδων

Περισσότερα